Thế giới


Tác động tâm lý của pháp lý

Tác động tâm lý của pháp lý. Việc chính phủ Serbia bắt giữ tướng Radko Mladic – người được ví như một đồ tể trong cuộc nội chiến ở Liên bang Nam tư trước đây – và việc dẫn độ ông Mladic cho Tòa án đặc biệt của LHQ về xét xử các tội ác chiến tranh ở Nam Tư trước đây  làm khuấy động trở lại những chuyện quá khứ liên quan đến một trong những thời kỳ lịch sử đen tối nhất ở Châu Âu. Ông Mladic rồi sẽ bị phán xử rất nặng nề bởi có rất nhiều quốc gia Châu Âu cần dến tác động tâm lý của phán xử đó. Đặc biệt là Hà Lan. Mladic hiện nay.

Tin liên quan