Văn hóa


Tác giả truyện tranh Bỉ và Canada đến Việt Nam

Tác giả truyện tranh Bỉ và Canada đến Việt Nam. TT - Stephen Desberg (Bỉ) - tác giả truyện tranh Con bọ cạp và Sylvain Lemay - giảng viên về truyện tranh của Canada - đã đến Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ truyện tranh quốc tế lần thứ 2.

Tin liên quan