DÀNH CHO QUẢNG CÁO

ABC News​


Nhiều sân bay tại Mỹ không đảm bảo an ninh, tỉ lệ để lọt vũ khí và chất nổ lên máy bay đến 95%

Nhiều sân bay tại Mỹ không đảm bảo an ninh, tỉ lệ để lọt vũ khí và chất nổ lên máy bay đến 95%. Bộ nội an Hoa Kỳ (Department of Homeland Security - DHS) đã vừa thực hiện một cuộc điều tra nội bộ về năng lực của các nhân viên điều hành máy quét an ninh của Cơ quan an ninh vận tải (TSA) tại một loạt các sân bay quốc gia trên khắp nước Mỹ và kết quả cho thấy tỉ lệ để lọt vũ khí hay chất nổ giả tại các điểm kiểm tra an ninh lên đến 95% - một con số rất đáng báo động.