DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Abu Dhabi…


Chương trình nhà quản lý thế hệ mới

Chương trình nhà quản lý thế hệ mới. ĐH Franklin đã hợp tác với Công ty Chicago Training & Consultancy (Mỹ) và Công ty OMT (Việt Nam) giới thiệu chương trình đào tạo quản lý quốc tế dành cho nhà quản lý thế hệ mới, đặc biệt là doanh nhân và các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam.