DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Acer Spin


[IFA 2016] Acer Spin: màn hình gập 360 độ, nhiều tùy chọn cấu hình từ yếu tới mạnh, giá từ 249$

[IFA 2016] Acer Spin: màn hình gập 360 độ, nhiều tùy chọn cấu hình từ yếu tới mạnh, giá từ 249$. To hơn một chút là Spin 3 với màn hình 15,6 , Spin 5 thu lại còn 13,3 còn Spin 7 (ảnh trên) dùng kích cỡ 14 nhưng có vỏ nhôm với thiết kế mỏng, chip Intel Core i7, SSD 256GB, hai cổng USB-C. Cả ba model đều có tùy chọn độ phân giải màn hình 1080p, và đương nhiên là chúng cũng hỗ trợ cảm ứng và màn hình xoay rồi. Giá cho Spin 3 sẽ bắt đầu từ 500$, Spin 5 từ 600$ và Spin 7 từ 1200$.

[IFA 2016] Acer Spin: màn hình gập 360 độ, nhiều tùy chọn cấu hình từ yếu tới mạnh, giá từ 249$

[IFA 2016] Acer Spin: màn hình gập 360 độ, nhiều tùy chọn cấu hình từ yếu tới mạnh, giá từ 249$. To hơn một chút là Spin 3 với màn hình 15,6 , Spin 5 thu lại còn 13,3 còn Spin 7 (ảnh trên) dùng kích cỡ 14 nhưng có vỏ nhôm với thiết kế mỏng, chip Intel Core i7, SSD 256GB, hai cổng USB-C. Cả ba model đều có tùy chọn độ phân giải màn hình 1080p, và đương nhiên là chúng cũng hỗ trợ cảm ứng và màn hình xoay rồi. Giá cho Spin 3 sẽ bắt đầu từ 500$, Spin 5 từ 600$ và Spin 7 từ 1200$.