DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ái Phương…


Cống hiến đang tiệm cận với thị trường âm nhạc sôi động

Cống hiến đang tiệm cận với thị trường âm nhạc sôi động. Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 đã được tổ chức trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM vào sáng qua, 14/4, với sự tham gia bỏ phiếu của gần 100 nhà báo chuyên mảng âm nhạc, văn hóa - văn nghệ.