DÀNH CHO QUẢNG CÁO

ÁI VÂN


Remix Giải trí: 'Không trang phục vẫn có quyền hát nhạc Trịnh', nhưng không có quyền… lên sân khấu!

Remix Giải trí: Không trang phục vẫn có quyền hát nhạc Trịnh , nhưng không có quyền… lên sân khấu!. Ca sĩ Hà Linh tiếp tục tuyên bố Nhạc Trịnh có thể hát ở bất kỳ đâu, từ trong phòng tắm… , nhưng hát trên sân khấu thì phải thế nào?