DÀNH CHO QUẢNG CÁO

An Thị’


Thương lái lạ mặt mua lá mãng cầu xiêm và ‘chuyện nàng An Thị’

Thương lái lạ mặt mua lá mãng cầu xiêm và ‘chuyện nàng An Thị’. Như đã đưa tin, tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trong những ngày qua xuất hiện một số thương lái lạ mặt đến tìm thu mua lá mãng cầu xiêm với giá ban đầu từ 5.000-7.000đồng/kg và sau đó được đẩy lên đến 45.000/kg.