DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Android Police​


Chrome thử nghiệm việc điều khiển thiết bị Bluetooth ngay từ trình duyệt, Firefox và Opera sắp có

Chrome thử nghiệm việc điều khiển thiết bị Bluetooth ngay từ trình duyệt, Firefox và Opera sắp có. Lợi ích to lớn nhất của Web Bluetooth API đến từ việc các nhà sản xuất thiết bị smart home không cần phải làm app cho từng hệ điều hành riêng biệt, tất cả đều có thể chạy từ một web app trong Chrome nên sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức (tức là giá thành sản phẩm cũng sẽ rẻ hơn, update nhanh hơn). Chưa kể người dùng desktop cũng có thể điều khiển được giống như người dùng mobile, không còn bị bỏ rơi như hiện nay. Khi mà tất cả mọi trình duyệt đều hỗ trợ đầy đủ cho Web Bluetooth API thì điều này sẽ trở thành hiện thực.