DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Anh Em…


Ông chủ nhà hàng Sườn Cây: “Phải sớm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

Ông chủ nhà hàng Sườn Cây: Phải sớm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng . Ông Phan Bá Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới, người vừa khởi kiện vì nhãn hiệu Nhà hàng Sườn Cây của Công ty bị làm nhái, cho hay: Điều chúng tôi đang trăn trở là làm sao sớm bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng, sớm có những giải pháp để cùng người tiêu dùng trở thành những người bạn đồng hành thông minh .