DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ashley Cole…


Vấn đề của Juergen Klopp: Không biết tiêu tiền như Arsene Wenger?

Vấn đề của Juergen Klopp: Không biết tiêu tiền như Arsene Wenger?. Khi mà kì chuyển nhượng giữa mùa vẫn còn chưa chính thức mở cửa, Dortmund đã có những bước đi rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng điều khiến người ta lo lắng là có vẻ như Klopp không phải là một người giỏi tiêu tiền.