DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ðất Mũi


Nhân dân đã thể hiện sự cân nhắc, thận trọng trong chọn lựa đại biểu

Nhân dân đã thể hiện sự cân nhắc, thận trọng trong chọn lựa đại biểu. Ngay sau khi giám sát, kiểm tra 3 đơn vị bầu cử tại thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời phỏng vấn báo chí nhấn mạnh, điểm đáng mừng tại kỳ bầu cử này là cử tri rất quan tâm đến cuộc bầu cử, không thờ ơ hay có tâm lý gạch ai cũng được. Nhân dân đã thể hiện sự cân nhắc, thận trọng trong chọn lựa đại biểu .

Tết này, đường Hồ Chí Minh về đến Ðất Mũi

Tết này, đường Hồ Chí Minh về đến Ðất Mũi. Nếu huyền thoại của thế hệ cha ông là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước , đuổi giặc giã khỏi biên cương, thì cháu con hôm nay đang tiếp tục bạt núi, băng rừng xây dựng đường Hồ Chí Minh hiện đại, xua đuổi đói nghèo.Tết này, tuyến đường mang tên Bác sẽ tiếp tục viết nên huyền thoại khi về đến cực Nam của Tổ quốc