DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bà Kiện


HN: Sơ tán vì cần cẩu sập lơ lửng trên mái nhà 2 ngày qua

HN: Sơ tán vì cần cẩu sập lơ lửng trên mái nhà 2 ngày qua. Hai ngày qua, đại gia đình 10 người nhà chúng tôi phải đi ngủ nhờ, sống lang bạt. Nhà có nhưng không dám nấu cơm, không dám ăn cơm trong nhà. – Bà Nguyễn Thị Kiện cho biết về tình cảnh gia đình sau khi xảy ra sự cố cần cẩu khổng lồ đổ sập.