DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Báo Nhân


Huy động 183.000 cán bộ, chiến sĩ và 4 máy bay trực thăng ứng phó bão số 3

Huy động 183.000 cán bộ, chiến sĩ và 4 máy bay trực thăng ứng phó bão số 3. Ủy ban Quốc gia TKCN, Bộ Quốc phòng đã huy động, bố trí trên 183.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 4 máy bay trực thăng và nhiều phương tiện (ô tô, tàu thuyền), trang thiết bị khác sẵn sàng tham gia ứng cứu, hỗ trợ địa phương ứng phó bão số 3 khi có yêu cầu.