DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bắc Sơn…


Công viên Hoàng thành Thăng Long: Bước đầu của giấc mơ lớn

Công viên Hoàng thành Thăng Long: Bước đầu của giấc mơ lớn. Ba phương án giành giải tại cuộc thi Phương án thiết kế kiến trúc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu chính là bước đi đầu tiên trong lộ trình dài: tìm kiếm diện mạo tương xứng của một Di sản thế giới.