DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bắc Syria


Mỹ xây dựng hai căn cứ không quân tại miền Bắc Syria

Mỹ xây dựng hai căn cứ không quân tại miền Bắc Syria. Ngày 6/3, trang tin BasNews của người Kurd cho biết, Mỹ sắp hoàn tất việc thiết lập một căn cứ không quân tại miền Bắc Syria do người Kurd kiểm soát và đang triển khai xây dựng căn cứ thứ hai phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự.