DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bạch Hường


Cổ phiếu giá rẻ đua nhau tăng trần

Cổ phiếu giá rẻ đua nhau tăng trần. Hơn 60% cổ phiếu tăng trần trên cả 2 sàn là những mã dưới 10.000 đồng, nhưng không nhiều nhà đầu tư chịu mua với mức giá cao nhất nên sự khởi sắc ở nhóm cổ phiếu này chưa tạo ảnh hưởng lớn tới thị trường.