DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bạn An


Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu báo cáo về sách dạy trẻ đi trên thủy tinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu báo cáo về sách dạy trẻ đi trên thủy tinh. Cô giáo rải một thảm thủy tinh dày trước mặt cả lớp và yêu cầu các bạn đi qua đó. Cả lớp đều rất sợ hãi! An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn giúp An tự tin đi qua thảm thủy tinh.