DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Báo Lào


Báo Lào hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Báo Lào hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone từ ngày 20 đến 22-6, tất cả các báo của Lào ngày 20-6 đều đăng trang trọng trên trang nhất ảnh và tiểu sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.