DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Báo Nhi


Sân chơi giúp học sinh Hà Nội tăng chiều cao

Sân chơi giúp học sinh Hà Nội tăng chiều cao. Với mong muốn tạo sân chơi thể thao bổ ích, tăng cường sức khỏe và đặc biệt là chiều cao, Báo Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn bóng rổ và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội tranh Cup Nestlé Milo lần thứ VIII năm 2014.