DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bến Thành​


Ảnh Sài Gòn thập niên 90 được chụp bởi nhiếp ảnh gia Doi Kuro

Ảnh Sài Gòn thập niên 90 được chụp bởi nhiếp ảnh gia Doi Kuro. Về thiết bị, ông cho biết tất cả ảnh đều được chụp bằng máy ảnh dùng phim, và tất cả phim đều là phim 120 loại dương bản (positive film). Chiếc máy phim ông dùng là Medium format Pentax 645, khổ phim nhỏ nhất trong dòng medium format dùng phim của Pentax (6x4.5, 6x6, 6x7 ...), sau này Pentax mới giới thiệu dòng máy medium format kỹ thuật số với cảm biến CCD 645D, 645Z...