DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bí Thư Thành


3 ngày, 2.000 cuộc gọi và tin nhắn gửi Bí thư TP HCM Đinh La Thăng

3 ngày, 2.000 cuộc gọi và tin nhắn gửi Bí thư TP HCM Đinh La Thăng. Sau khi công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng gửi đến đồng chí Bí thư Thành ủy, từ 21 giờ ngày 19/2 đến 16 giờ ngày 21/2 đã có gần 1.200 cuộc gọi, hơn 800 tin nhắn gửi vào đường dây nóng.