DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bing News


Bạn có thể làm gì với Cortana trên Windows 10 TP? Đề xuất thông tin, ra lệnh giọng nói, nhờ hát...

Bạn có thể làm gì với Cortana trên Windows 10 TP? Đề xuất thông tin, ra lệnh giọng nói, nhờ hát.... Sau một thời gian đồn đại thì cuối cùng cô trợ lý ảoCortana cũng được Microsoft mang lên máy tính thông qua bản build 9926 của Windows 10 Technical Preview. Và nếu bạn chưa biết thì Cortana cũng là tên một nhân vật trí tuệ nhân tạo trong loạt game Halo của Microsoft có nhiệm vụ trợ giúp, cung cấp thông tin cho người chơi. Trên Windows 10 cũng thế, Cortana sẽ đưa ra những thông tin mà cô ấy nghĩ rằng có liên quan đến bạn nhất tùy theo thời điểm và ngữ cảnh trong ngày. Bên cạnh đó, bạn có thể nhờ vả cô ấy thực hiện một vài tác vụ đơn giản cho bạn bằng cách nói hoặc gõ lệnh.

Bạn có thể làm gì với Cortana trên Windows 10 TP? Đề xuất thông tin, ra lệnh giọng nói, nhờ hát...

Bạn có thể làm gì với Cortana trên Windows 10 TP? Đề xuất thông tin, ra lệnh giọng nói, nhờ hát.... Sau một thời gian đồn đại thì cuối cùng cô trợ lý ảoCortana cũng được Microsoft mang lên máy tính thông qua bản build 9926 của Windows 10 Technical Preview. Và nếu bạn chưa biết thì Cortana cũng là tên một nhân vật trí tuệ nhân tạo trong loạt game Halo của Microsoft có nhiệm vụ trợ giúp, cung cấp thông tin cho người chơi. Trên Windows 10 cũng thế, Cortana sẽ đưa ra những thông tin mà cô ấy nghĩ rằng có liên quan đến bạn nhất tùy theo thời điểm và ngữ cảnh trong ngày. Bên cạnh đó, bạn có thể nhờ vả cô ấy thực hiện một vài tác vụ đơn giản cho bạn bằng cách nói hoặc gõ lệnh.