DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bình Dương ;


Tản mạn: Đứng trước biển

Tản mạn: Đứng trước biển. Những ngày qua, hình ảnh nhiều lãnh đạo (nhất là cấp tỉnh ở miền Trung), lặn lội sáng sớm đi tắm biển, rồi ngồi ăn cá biển với bà con để truyền thông điệp biển đã trở lại bình yên, đấy là những hình ảnh đẹp, đã tạo hiệu ứng tốt.