DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bô Công Thương


Nghịch lý: Xăng dầu đắt vì quỹ bình ổn

Nghịch lý: Xăng dầu đắt vì quỹ bình ổn. Nếu vẫn tiếp tục trích Quỹ bình ổn khi giá đang lỗ thì người dân vừa phải gánh mức tăng giá bán lẻ, vừa phải chấp nhận giá đắt hơn một khoản bằng chính khoản trích Quỹ. Việc vận hành Quỹ bình ổn xăng dầu hiện nay đang lấy đi cơ hội của người dân được hưởng mức giá thấp.