DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bộ Luật Hình


Thành công của cuộc bầu cử thể hiện vai trò quan trọng của Hội đồng bầu cử QG

Thành công của cuộc bầu cử thể hiện vai trò quan trọng của Hội đồng bầu cử QG. Đối với việc chỉ đạo hướng dẫn bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã chỉ đạo thành lập các bộ phận, tiểu ban và có một văn phòng giúp việc cho Hội đồng.

Đề nghị điều tra, xử lý kẻ tung tin bôi nhọ báo chí

Đề nghị điều tra, xử lý kẻ tung tin bôi nhọ báo chí.  Đây là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có hệ thống, có tổ chức, không loại trừ ý đồ lợi dụng mạng xã hội để tung tin triệt hạ đối thủ cạnh tranh trên thị trường nước ngọt và bôi nhọ báo chí để ngăn chặn việc thông tin khách quan, trung thực , bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

34 tội mới sẽ áp dụng từ ngày 1/7

34 tội mới sẽ áp dụng từ ngày 1/7. Hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, cản trở quyền tiếp cận thông tin hay biểu tình của công dân, đăng ký hộ tịch trái luật... từ ngày 1/7 sẽ bị xử lý theo Bộ luật Hình sự 2015.