DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bô Ngoại


Việt Nam đề nghị Liên Hợp Quốc lưu hành văn bản phản đối Trung Quốc

Việt Nam đề nghị Liên Hợp Quốc lưu hành văn bản phản đối Trung Quốc. Phái đoàn Việt Nam đề nghị Liên Hợp Quốc lưu hành hai văn bản về lập trường đối với việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.