DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bố Tài


Chưa giảm giá xăng dầu, gánh nặng dồn vào người tiêu dùng

Chưa giảm giá xăng dầu, gánh nặng dồn vào người tiêu dùng. Thị trường xăng dầu đang được vận hành theo cơ chế thị trường. Khi giá thế giới tăng hoặc giảm, giá bán lẻ trong nước cũng tăng hoặc giảm tương ứng. Tuy nhiên những ngày gần đây, khi giá xăng dầu thị trường thế giới giảm nhiều nhưng giá xăng dầu trong nước vẫn chưa giảm!