DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bửu Điền


Hollywood là … cái đinh!

Hollywood là … cái đinh!. Không ít người bán tín bán nghi khi hay tin Dov Simens, người được Hiệp hội quốc gia các trường điện ảnh Mỹ bầu chọn là Giảng viên điện ảnh số 1 của nước Mỹ , mang khóa học lừng danh của mình đến Việt Nam.