DÀNH CHO QUẢNG CÁO

CÁCH ĐÁNH GIÁ CỦA METACRITIC ĐA SẮC THÁI HƠN


Có thể từ xưa đến nay bạn đã hiểu sai cách Rotten Tomatoes và Metacritic cho điểm đánh giá phim

Có thể từ xưa đến nay bạn đã hiểu sai cách Rotten Tomatoes và Metacritic cho điểm đánh giá phim. Khi bạn tìm kiếm tên một bộ phim nào đó, ví dụ tìm bằng Google đi, thì sẽ có phần cho điểm phim. Nếu bạn hay xem phim và có kinh nghiệm xem đánh giá, thì các bạn cũng biết là các trang chuyên phim như RottenTomatoes có cách cho điểm chia làm 2 thang điểm, 1 thang điểm do người dùng tự đánh giá, và 1 thang điểm do các Nhà phê bình phim cho và nó tính bằng phần trăm, và có thể bạn đã hiểu lầm cách họ cho điểm phim! Nói cách khác, có thể bạn đã đọc hiểu sai cách cho điểm của RottenTomatoes và MetaCritic