DÀNH CHO QUẢNG CÁO

cao cấp


Đổi mới việc kiếm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh

Đổi mới việc kiếm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh. Ngày 23 - 24/7, tại TP Huế, Bộ GD-ĐT, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) phối hợp với các đơn vị giáo dục trong toàn quốc đã tổ chức hội thảo quốc tế Kiểm tra và đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh phổ thông .