DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Cao Ngọc Hùng


Đề cử vận động viên tiêu biểu 2013: Ánh Viên số 1, bóng đá số 0

Đề cử vận động viên tiêu biểu 2013: Ánh Viên số 1, bóng đá số 0. Nguyễn Thị Ánh Viên đã được bình chọn là vận động viên tiêu biểu của Thể thao Việt Nam năm 2013. Trong khi đó, kết quả bầu chọn ở hai hạng mục VĐV cũng như HLV tiêu biểu năm nay không hề có mặt một gương mặt bóng đá nào.