DÀNH CHO QUẢNG CÁO

CBS News​


Đội ngũ phát triển camera của iPhone có 800 người, cụm camera có 200 thành phần, thử nghiệm phức tạp

Đội ngũ phát triển camera của iPhone có 800 người, cụm camera có 200 thành phần, thử nghiệm phức tạp. Chụp ảnh là một trong những tính năng được dùng nhiều nhất trên iPhone, không chỉ có vậy, đây còn là chiếc camera phổ biến nhất ở trên trang chia sẻ hình ảnh Flickr trong nhiều năm. Cùng với sự phát triển của iPhone thì chiếc camera của nó cũng rất được Apple chú trọng vào sự đơn giản và chất lượng ảnh. Apple cho biết đội ngũ phát triển camera của iPhone có khoảng 800 người. Đội ngũ các kỹ sư và chuyên gia này được dẫn dắt bởi Graham Townsend.

Đội ngũ phát triển camera của iPhone có 800 người, cụm camera có 200 thành phần, thử nghiệm phức tạp

Đội ngũ phát triển camera của iPhone có 800 người, cụm camera có 200 thành phần, thử nghiệm phức tạp. Chụp ảnh là một trong những tính năng được dùng nhiều nhất trên iPhone, không chỉ có vậy, đây còn là chiếc camera phổ biến nhất ở trên trang chia sẻ hình ảnh Flickr trong nhiều năm. Cùng với sự phát triển của iPhone thì chiếc camera của nó cũng rất được Apple chú trọng vào sự đơn giản và chất lượng ảnh. Apple cho biết đội ngũ phát triển camera của iPhone có khoảng 800 người. Đội ngũ các kỹ sư và chuyên gia này được dẫn dắt bởi Graham Townsend.