DÀNH CHO QUẢNG CÁO

CHÁNH TRUNG


Bộ Thông tin và Truyền thông với 5 khuyến nghị về Pokemon Go

Bộ Thông tin và Truyền thông với 5 khuyến nghị về Pokemon Go. Ngày 17-8-2016, Bộ Thông tin và Truyền thông có thông cáo gửi các cơ quan báo chí, trong đó đưa ra 5 khuyến nghị đối với người chơi Pokemon Go nhằm giảm thiểu những tai nạn, rủi ro có thể xảy ra, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh quốc gia.