DÀNH CHO QUẢNG CÁO

chất lượng


4 tiếng vi phẫu nối liền bàn tay bị cưa máy chém đứt lìa

4 tiếng vi phẫu nối liền bàn tay bị cưa máy chém đứt lìa. Sơ ý khi xẻ gỗ, nam công nhân đã bị cưa máy chém đứt lìa cổ tay trái. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cùng bàn tay nằm trong thùng đá. Sau nhiều giờ vi phẫu, các bác sĩ đã nối thành công phần đứt lìa cho người bệnh.

“Mủ Trôm Sắc Ngọc Gia Khang” đổi sang nhãn hiệu mới

Mủ Trôm Sắc Ngọc Gia Khang đổi sang nhãn hiệu mới. Để phù hợp hơn với đường lối phát triển, kể từ ngày 07/01/2016 nhãn hiệu MỦ TRÔM SẮC NGỌC GIA KHANG chính thức đổi sang nhãn hiệu MỦ TRÔM TÂN GIA KHANG đồng thời Công ty cũng chuyển trụ sở về địa chỉ mới 61 - 63 đường số 1B, P. Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM.

“Mủ Trôm Sắc Ngọc Gia Khang” đổi sang nhãn hiệu mới

Mủ Trôm Sắc Ngọc Gia Khang đổi sang nhãn hiệu mới. Để phù hợp hơn với đường lối phát triển, kể từ ngày 07/01/2016 nhãn hiệu MỦ TRÔM SẮC NGỌC GIA KHANG chính thức đổi sang nhãn hiệu MỦ TRÔM TÂN GIA KHANG đồng thời Công ty cũng chuyển trụ sở về địa chỉ mới 61 - 63 đường số 1B, P.Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII - Hội Điện ảnh Việt Nam (2015 – 2020)

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII - Hội Điện ảnh Việt Nam (2015 – 2020). Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ VIII – Hội điện ảnh Việt Nam, tạp chí Thế giới điện ảnh gặp gỡ một số Hội viên trên khắp cả nước để ghi lại những chia sẻ của họ về mái nhà chung dành những cho người làm nghề điện ảnh.