DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Chi Linh


Vụ cấp khống 800 sản phẩm nuôi trồng thủy sản: Vì sao chưa công bố danh sách?

Vụ cấp khống 800 sản phẩm nuôi trồng thủy sản: Vì sao chưa công bố danh sách?. Các sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất như phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y… được quản lý theo danh mục. Muốn được đưa vào danh mục phải qua khâu kiểm nghiệm, đánh giá các tiêu chí. Điều này tạo kẽ hở cho việc gian lận, doanh nghiệp đi cửa sau để đưa được sản phẩm của mình vào danh mục.