DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Chơ Mới


"Siêu trộm" trong bệnh viện mang trên người 6 tiền án

Siêu trộm trong bệnh viện mang trên người 6 tiền án. Bằng thủ đoạn hàng ngày Tuấn mặc đồ lịch sự, giả làm người nhà đến thăm bệnh nhân tại các bệnh viện, sau đó lợi dụng buổi trưa, bệnh viện nghỉ làm việc Tuấn dùng công cụ mang theo phá ổ khóa phòng làm việc để vào trộm tài sản.

"Siêu trộm" trong bệnh viện mang trên người 6 tiền án

Siêu trộm trong bệnh viện mang trên người 6 tiền án. Bằng thủ đoạn hàng ngày Tuấn mặc đồ lịch sự, giả làm người nhà đến thăm bệnh nhân tại các bệnh viện, sau đó lợi dụng buổi trưa, bệnh viện nghỉ làm việc Tuấn dùng công cụ mang theo phá ổ khóa phòng làm việc để vào trộm tài sản.