DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Christian Funk


7 cách phòng tránh rò rỉ ảnh từ iCloud sau vụ sao Hollywood lộ ảnh nóng

7 cách phòng tránh rò rỉ ảnh từ iCloud sau vụ sao Hollywood lộ ảnh nóng. Vụ việc hàng trăm bức ảnh nóng của hơn 100 ca sĩ, diễn viên và nhân vật nổi tiếng bị rò rỉ đã đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của các dịch vụ lưu trữ trực tuyến. Làm thế nào để người dùng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị tấn công và bị lấy cắp các dữ liệu quan trọng và nhạy cảm?.

7 cách phòng tránh rò rỉ ảnh từ iCloud sau vụ sao Hollywood lộ ảnh nóng

7 cách phòng tránh rò rỉ ảnh từ iCloud sau vụ sao Hollywood lộ ảnh nóng. Vụ việc hàng trăm bức ảnh nóng của hơn 100 ca sĩ, diễn viên và nhân vật nổi tiếng bị rò rỉ đã đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của các dịch vụ lưu trữ trực tuyến. Làm thế nào để người dùng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị tấn công và bị lấy cắp các dữ liệu quan trọng và nhạy cảm?.