DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Chu Chí Thành


Giải thưởng mang tầm Quốc gia hay trò chơi... trốn tìm?

Giải thưởng mang tầm Quốc gia hay trò chơi... trốn tìm?. Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa có thông báo thu hồi giải thưởng Xuất sắc loại B với tác phẩm Lịch sử nhiếp ảnh thế giới của ông Trần Mạnh Thường, từng được hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam trao thưởng năm 2012.

Việt Nam có khái niệm riêng về phóng viên chiến trường

Việt Nam có khái niệm riêng về phóng viên chiến trường. Đâu là điểm riêng giữa các phóng viên chiến trường Việt Nam so với những đồng nghiệp quốc tế? Câu trả lời: Vượt hơn cả khái niệm về nghề nghiệp, họ nhập cuộc bằng tâm thế của một chiến sĩ, với trên 400 nhà báo đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường.