DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Chu Ngọc Anh


Chùm ảnh: Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước đối với các thành viên Chính phủ mới

Chùm ảnh: Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước đối với các thành viên Chính phủ mới. Dưới đây là chùm ảnh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước đối với các thành viên Chính phủ mới được kiện toàn; giao nhiệm vụ các thành viên Chính phủ.