DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Chummaly Sayasone


Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhân dịp đồng chí Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2/4, đồng chí Chummaly Sayasone, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã gửi điện mừng tới đồng chí Trần Đại Quang.

Quan hệ đoàn kết Việt - Lào là tài sản vô giá

Quan hệ đoàn kết Việt - Lào là tài sản vô giá. Nhận lời mời của Tổng bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Tổng bí thư BCH T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Lào đã thăm VN, từ ngày 18 - 21.8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm chính thức VN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm chính thức VN. VH- Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân, ngày 7.8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone và phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức VN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm chính thức VN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm chính thức VN. VH- Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân, ngày 7.8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone và phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức VN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào và phu nhân thăm chính thức VN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào và phu nhân thăm chính thức VN. Nhận lời mời của Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone và phu nhân, hôm nay (8-8) đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta.