DÀNH CHO QUẢNG CÁO

CNTT Việt Nam


FPT đặt mục tiêu đạt 600 triệu USD doanh thu tại Nhật Bản vào 2020

FPT đặt mục tiêu đạt 600 triệu USD doanh thu tại Nhật Bản vào 2020. Với tư cách là doanh nghiệp CNTT Việt Nam có doanh thu lớn nhất từ thị trường Nhật Bản, FPT đã tham dự Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư CNTT – TT Nhật Bản diễn ra tại Tokyo vào ngày 8/7/2015