DÀNH CHO QUẢNG CÁO

CÔ BÉ


Xuân Hinh - người nghệ sĩ nặng lòng với văn hóa nghệ thuật dân tộc

Xuân Hinh - người nghệ sĩ nặng lòng với văn hóa nghệ thuật dân tộc. Là một nghệ sĩ lớn đam mê và hết lòng với bộ môn nghệ thuật dân tộc, sau chèo, nghệ sĩ Xuân Hinh mang thể loại hát văn (hay còn gọi là chầu văn) trở lại với khán giả như để góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, những giá trị nghệ thuật sâu sắc và ý nghĩa của loại hình nghệ thuật truyền thống này.