DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Có Hà Nội


Nhạc sĩ Phú Quang: “Vì được khán giả thương, nên tôi kiêu”

Nhạc sĩ Phú Quang: Vì được khán giả thương, nên tôi kiêu . Chẳng cần đợi đông sang, chờ lúc sắp tàn thu, nhạc sĩ của Hà Nội- Phú Quang thêm một lần liều mạng tự đứng ra tổ chức liveshow của mình. Diễn ra trong 3 tối, 19, 20 và 21-9 tại Nhà hát Lớn, đêm nhạc có cái tên khá dài Hà Nội và em khi thu chớm đông sang .