DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Có Sở


“Giật mình” với kết quả khảo sát mức độ hài lòng dịch vụ hành chính công

Giật mình với kết quả khảo sát mức độ hài lòng dịch vụ hành chính công. Liên quan đến con số 80% người dân hài lòng với dịch vụ hành chính công mà Bộ Nội vụ phối hợp với Ngân hàng Thế giới vừa công bố, dư luận nói chung rất xôn xao, người dân giật mình ngỡ ngàng.