DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Còn Amazon


Đã là nghệ sĩ lớn thì đừng làm... doanh nhân nhỏ!

Đã là nghệ sĩ lớn thì đừng làm... doanh nhân nhỏ!. Đôi khi, con người ta tuyệt vọng không còn nơi bấu bíu như chết đuối nắm đại vào vật gì đó đang trôi nổi, dù là cành củi mục hay cọng cỏ. Các nghệ sĩ kinh doanh thất bát thường biện minh vì điều kiện khách quan, đổ lỗi cho ngoại cảnh… cũng là cách tự giảm bớt buồn nản, đau đớn và tự an ủi khi thất bại tài chính lúc nào cũng như thanh gươm treo ngang cửa nhà mình, mỗi lần bước qua là một lần nhìn thấy nó rực sáng lạnh lẽo. Các nghệ sĩ kiêm nhà sản xuất phim, băng nhạc thường đau đầu về nạn ăn cắp bản quyền. Khi thua lỗ, họ cũng đổ lỗi cho bọn cướp cơm chìm này. Nhưng, nạn ăn cắp bản quyền sản phẩm văn hóa đã xảy ra nhiều năm, và không phải nhà sản xuất nào cũng bị… chết . Là nhà sản xuất phim, băng đĩa biết mà vẫn sản xuất, rồi không có biện pháp ngăn chặn, chống lại… thì cái chết đã được báo trước . Chẳng một doanh nhân có cái đầu lạnh lùng nào biết mình sẽ đến lúc phải tự sát , mà vẫn cứ liều sản xuất.