DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Cơn Đô


Sau nhiều sự cố sập cầu, hàng loạt sếp Cảng vụ bị đình chỉ

Sau nhiều sự cố sập cầu, hàng loạt sếp Cảng vụ bị đình chỉ. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đã có quyết định đình chỉ hàng loạt Trưởng đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Kinh Môn, Bình Dương và Long An cùng thanh tra Cảng vụ có liên quan sau các sự cố sập cầu xảy ra trong thời gian gần đây.