DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Cổng Thống


Facebook khởi nghiệp từ niềm tự hào Harvard, sự kiên định của Mark Zuckerberg và cú ăn may từ Bill Gates

Facebook khởi nghiệp từ niềm tự hào Harvard, sự kiên định của Mark Zuckerberg và cú ăn may từ Bill Gates. Chính lời đề nghị sộp này của Bill Gates đã đẩy giá trị thị trường của Facebook nhanh chóng đội lên thành 15 tỷ USD, trong khi theo giới chuyên gia, giá trị thực tế của Facebook khi đó thấp hơn con số này rất nhiều.