DÀNH CHO QUẢNG CÁO

CSDT Công


Người phụ nữ lừa đảo gần 10 tỷ đồng dựa vào uy tín của chồng

Người phụ nữ lừa đảo gần 10 tỷ đồng dựa vào uy tín của chồng. Dựa vào uy tín của chồng, bà Thanh đã vay của nhều người với số tiền gần 10 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả sau đó bỏ trốn suốt 5 năm và bị bắt khi đang ngủ.