DÀNH CHO QUẢNG CÁO

CSGT Đội


Cảnh sát giao thông bị gắn camera theo dõi tống tiền nói gì?

Cảnh sát giao thông bị gắn camera theo dõi tống tiền nói gì?. Tôi bảo thôi giờ anh em gặp nhau uống nước anh gửi cho, nhưng đối tượng nói em không gặp anh đâu, tốt nhất em chuyển cho anh tài khoản trung gian anh gửi vào đấy , cán bộ CSGT kể lại việc mình bị tống tiền